נמצאה קבוצת מסמכים אחת

ישויות: רשות האכיפה והגבייה תגיות: 2014

סינון תוצאות
  • תיקי הוצאה לפועל של בנקים

    נתונים כמותיים על תיקי הוצאה לפועל שהזוכה בהם מוגדר כ"בנק" בשנים 2013-2019. המידע כולל את מספר התיקים ואת סכום החוב במועד פתיחת התיקים.
ניתן גם לגשת אל רישום (registry) זה באמצעות API (ראו תיעוד API).