עיריית כפר סבא - סקר חברתי

המאגר מנוהל ומונגש באתר הלמ"ס, והמידע הקיים בו הינו באחריותו. הסקר החברתי של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (למ"ס) הוא סקר שנתי שוטף הנערך החל משנת 2002, בהזמנת אגף התקציבים במשרד האוצר. מטרת הסקר לספק מידע עדכני על רווחת האוכלוסייה הקבועה בישראל ועל תנאי חייה. הסקר נעשה על מדגם נפשות בגיל 20 ומעלה המתחלף מדי שנה. הסקר מיועד למגוון משתמשים: קובעי מדיניות, משרדי ממשלה, רשויות מקומיות, חוקרים, סטודנטים, תלמידים, חברות מסחריות והציבור הרחב.

הסקר נערך בבתי הנדגמים על ידי מראיינים של הלמ"ס, בראיונות פנים-אל-פנים באמצעות מחשבים ניידים (CAPI), המופעלים על ידי תוכנת "בלייז", שפותחה על ידי הלשכה הסטטיסטית ההולנדית. הראיונות נערכים בעברית, ברוסית ובערבית, ונמשכים כ-45 דקות. עבודת השדה לכל מחזור של הסקר נמשכת שנה קלנדרית, מאמצע ינואר עד לאמצע ינואר.

נתונים ומקורות

מידע נוסף

שדה ערך
מקור https://surveys.cbs.gov.il/Survey/
גרסה 1.0
עדכון אחרון אפריל 5, 2021, 03:14 (IDT)
נוצר ב ינואר 28, 2021, 02:05 (IST)
sync_source_org_description הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה הוקמה חודשים אחדים לאחר הקמת המדינה, כיחידת סמך עצמאית במשרד ראש הממשלה. הלמ"ס הוקמה כהמשך ישיר לפעילותן של המחלקות לסטטיסטיקה של ממשלת המנדט ושל הסוכנות היהודית שפעלו בתקופת המנדט. בראש הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה עומד הסטטיסטיקן הלאומי​ המשמש גם כמנהל הלמ"ס, ולצדו המועצה​ הציבורית לסטטיסטיקה​. הלמ"ס פועלת מכוח פקודת הסטטיסטיקה [נוסח חדש] התשל"ב-1972 . בפקודת הסטטיסטיקה מוגדרים תפקידי הלמ"ס, אופן עבודתה, חובת הציבור למסור מידע ללמ"ס, חובת הלמ"ס לשמור על סודיות המידע המתקבל וחובת הלמ"ס לפרסם את תוצאות עבודתה.
sync_source_package_url https://kfar-saba.datacity.org.il/dataset/https-surveys-cbs-gov-il-survey-start-aspx