הלוואות למפלגות למימון הוצאות הבחירות

מענה שהתקבל מהכנסת בתשובה לבקשת מידע, ובו מפורטים: (א) סכומי הלוואות שניתנו לסיעות הכנסת לאחר הבחירות לכנסת ה-20 (2015), ה-21 וה-22 (2019), למימון הוצאותיהן במהלך מערכת הבחירות לפי חוק מימון מפלגות, התשל"ג-1973; (ב) הגידול בחוב ההלוואות של כל סיעה למן תחילת כהונת הכנסת ה-22 ועד ליום 16.12.19 (מועד הכנת המענה), לצד הסכום שפרעה כל סיעה מחוב ההלוואות שלה בתקופה הנ"ל; (ג) חוב ההלוואות שנותר לכל סיעה (קרן ההלוואה, ללא ריבית והצמדה) נכון ליום 16.12.19. את בקשת המידע הגישה התנועה לחופש המידע בשיתוף עם התכנית "לפני החדשות" בערוץ 13 והכתבת אביגיל לושי ביטנר.

נתונים ומקורות

מידע נוסף

שדה ערך
עדכון אחרון ינואר 14, 2020, 22:03 (IST)
נוצר ב ינואר 14, 2020, 09:51 (IST)