פירוט 20 עובדי הנהלת בתי המשפט ו-100 השופטים מקבלי השכר ברוטו הממוצע הגבוה ביותר ב-2018

מדובר בנתונים שמסרה הנהלת בתי המשפט במענה לבקשת מידע של התנועה לחופש המידע. טבלת 100 השופטים מקבלי השכר ברוטו הממוצע הגבוה ביותר ב-2018, כוללת את שמות השופטים, מיקום ברשימה, מועד תחילת כהונה, ערכאה, תאריך פרישה ושכר ברוטו ממוצע; טבלת 20 העובדים בהנהלת בתי המשפט מקבלי השכר ברוטו הממוצע הגבוה ביותר ב-2018, כוללת את שמות העובדים, מיקום ברשימה, מגדר, דירוג, תפקיד ושכר ברוטו ממוצע.

נתונים ומקורות

מידע נוסף

שדה ערך
עדכון אחרון פברואר 12, 2020, 23:46 (IST)
נוצר ב פברואר 11, 2020, 15:31 (IST)