יומן ראש הממשלה - 2023

במענה לבקשה של התנועה לחופש המידע נמסרו יומני ראש הממשלה לשנת 2023 יומנים אלה נמסרו בסריקה בלבד ולא בקובץ ממוחשב בר חיפוש בהתאם להוראות נוהל היחידה הממשלתית לחופש המידע.

נתונים ומקורות

מידע נוסף

שדה ערך
עדכון אחרון מאי 9, 2024, 14:08 (IDT)
נוצר ב מאי 5, 2024, 14:09 (IDT)