עיריית כפר סבא - נתוני תחבורה

נתוני תחבורה שונים בין השנים 1980-2019 הכוללים: מצבת כלי רכב מנועיים לפי סוג הרכב, רכב מעורב בתאונות דרכים עם נפגעים לפי סוג הרכב, תאונות דרכים עם נפגעים לפי סוג התאונה, תאונות דרכים עם נפגעים לפי חומרת התאונה, נפגעים בתאונות דרכים לפי סוג הנפגע וחומרת הפגיעה, נפגעים בתאונות דרכים לפי קבוצות גיל, מורשים לנהוג לפי סוג הרכב בו הם מורשים לנהוג,

המאגר מנוהל ומונגש באתר הלמ"ס, והמידע הקיים בו הינו באחריותו.

נתונים ומקורות

מידע נוסף

שדה ערך
מקור https://www.cbs.gov.il/he/Settlements/Pages/%D7%99%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%91%D7%99%D7%9D/Yishuv.aspx?semel=6900&mode=Yeshuv
גרסה 1.0
עדכון אחרון אפריל 13, 2024, 03:28 (IDT)
נוצר ב פברואר 9, 2021, 02:15 (IST)
sync_source_org_description הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה הוקמה חודשים אחדים לאחר הקמת המדינה, כיחידת סמך עצמאית במשרד ראש הממשלה. הלמ"ס הוקמה כהמשך ישיר לפעילותן של המחלקות לסטטיסטיקה של ממשלת המנדט ושל הסוכנות היהודית שפעלו בתקופת המנדט. בראש הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה עומד הסטטיסטיקן הלאומי​ המשמש גם כמנהל הלמ"ס, ולצדו המועצה​ הציבורית לסטטיסטיקה​. הלמ"ס פועלת מכוח פקודת הסטטיסטיקה [נוסח חדש] התשל"ב-1972 . בפקודת הסטטיסטיקה מוגדרים תפקידי הלמ"ס, אופן עבודתה, חובת הציבור למסור מידע ללמ"ס, חובת הלמ"ס לשמור על סודיות המידע המתקבל וחובת הלמ"ס לפרסם את תוצאות עבודתה.
sync_source_package_url https://kfar-saba.datacity.org.il/dataset/tachbura