נמצאה קבוצת מסמכים אחת

ישויות: מונא בחית רשות החברות הממשלתיות תגיות: דירקטריון המרכז הרפואי ותאגיד הבריאות לגליל נהריה הסדר למניעת ניגוד עניינים

סינון תוצאות