נמצאה קבוצת מסמכים אחת

ישויות: רפואה וישועה - אגודת ביקור חולים דחסידי גור בארץ ישראל רשות החברות הממשלתיות תגיות: דירקטור החברה הממשלתית הסדר למניעת ניגוד עניינים

סינון תוצאות