נמצאה קבוצת מסמכים אחת

ישויות: פיטקראי השקעות בע"מ רשות החברות הממשלתיות תגיות: דירקטור החברה הממשלתית הסדר למניעת ניגוד עניינים

סינון תוצאות