נמצאו 4 קבוצות מסמכים

פורמטים: PDF תגיות: 2015

סינון תוצאות
 • חופשות אסירים

  מידע על חופשות אסירים בשנים 2015-2018 בחלוקה לפי סוג האסיר. בנוסף, כולל המידע נתונים על מצבת האסירים בכל שנה שריצו לפחות רבע ממאסרם (מועד תחילת הזכאות לצאת לחופשה). לסיום מידע...
 • עבירות על איסור הפלייה

  מידע על תיקים שנפתחו בעבירות לפי חוק איסור הפלייה בשנים 2015-2018
 • הליכי משמעת נגד שוטרים

  מידע בדבר הגשת כתבי אישום בבית הדין למשמעת של משטרת ישראל בעבירות של ישמוש בכח במהלך השנים 2015-2018
 • תיקי מח"ש בעניין שימוש באקדח טייזר

  נתונים מפורטים על פתיחת תיקים במח"ש בגין שימוש בטייזר במהלך השנים 2014-2018. יש לשים בל כי המידע בדבר שנת 2018 אינו שלם, וכי מדובר בשתי בקשות נפרדות שהוגשו זו אחר זו. הנתונים...