נמצאו 3 קבוצות מסמכים

תגיות: תשובות לבקשות מידע הרבנות הראשית

סינון תוצאות
  • ועדת הייבוא ברבנות הראשית

    ועדת הייבוא ברבנות הראשית הוקמה בשנת 2015 ואישרה מאז 4 גורמי ייבוא שפרטיהם פורטו בתשובה. בנוסף, מצורף פירוט אודות חמשת גופי הכשרות שאושרו מאז שנת 2009 במסגרת מחלקת הייבוא...
  • משגיחי כשרות בחו"ל

    נתונים אודות משגיחי חו"ל לרבות פירוט אודות אופי הפעלתם. בנוסף, מספרי משגיחי הכשרות שהוכשרו במהלך השנים תשע"ד עד תשע"ו.
  • נהלי הרבנות לשימוש בסנפרוסט

    מסמכי הרבנות בעניין נהלי הכשרות לסנפרוסט