נמצאה קבוצת מסמכים אחת

פורמטים: PPTX ישויות: משרד ראש הממשלה תגיות: ועדה הוועדה לבחינת צמצום השימוש במזומן במשק הישראלי משרד ראש הממשלה

סינון תוצאות