נמצאה קבוצת מסמכים אחת

ישויות: אהרון לייבוביץ תגיות: 44ד לחוב תוב רשויות מקומיות שבזי 20 הסדר למניעת ניגוד עניינים

סינון תוצאות
ניתן גם לגשת אל רישום (registry) זה באמצעות API (ראו תיעוד API).