נמצאו 47 קבוצות מסמכים

ארגונים: גיא זומר תגיות: 2020

סינון תוצאות
 • מועצת ההנדסה והאדריכלות

  מידע על אודות מועצת ההנדסה והאדריכלות לפי חוק המהנדסים והאדריכלים ובכלל זה רשימת חברי הוועדות וגורמי המינוי שלהם, מועדי הדיונים ועוד. המידע נשלח על ידי עו"ד איתמר שחר
 • מועמדים לשפיטה

  נתונים על רשימת המועמדים לשפיטה (ללא פרטים מזהים) במהלך 3 השנים האחרונות. הנתונים כוללים פירוט האם המועמד מונה או לא, ולצד זאת, האם הופיע בפני ועדת משנה/איתור, האם השתתף במרכז...
 • יומן ממונה על חופש המידע במשרד רה"מ 2019-2020

  יומן הממונה על חופש המידע במשרד ראש הממשלה לתקופה שמדצמבר 2019 ועד דצמבר 2020. מדובר ביומן שרובו ככולו ריק ומעיד על המעט שעשתה הממונה בתפקידה ובהתאם גם לתפוקות שהיו לה. היומן...
 • סנכרון נט המשפט עם מרשם האוכלוסין

  מענה לבקשה לקבל את מקור שם האב של צד להליך משפטי בנט המשפט. המענה חשף כי בניגוד למענה קודם שנמסר והכחיש כל סנכרון עם מרשם האוכלוסין...
 • נתוני נשירה בטירונות ונתוני גיוס של בוגרות חינוך ממלכתי דתי

  נתונים על נשירה בשלבי ההכשרה בגדוד קרקל ובגדוד נצח יהודה. בנוסף, שיעור בוגרות חינוך ממלכתי דתי מבין המתגייסות בשנים 2015-2020. המידע נמסר תודות לאחיה לייבו, סטודנט לתקשורת...
 • מידע על חקירות וחוקרים אפדימיולוגים מתחילת הקורונה ועד ינואר 2022

  מידע על מצבת החוקרים ומספר החקירות האפדימיולוגיות שערך משרד הבריאות באמצעות חברת קבלן במהלך הגלים השני עד החמישי (פברואר 2020 עד ינואר 2022). חלק קטן מהמידע נמסר בהשלמה בע"פ...
 • תקצוב החלטת ממשלה 1933

  פירוט תקצוב משרדי הממשלה ויחידות הסמך לצורך פתיחת מאגרי המידע על פי החלטת ממשלה 1933 משנת 2016. התקצוב נפרס לאורך שנים 2017 עד 2021 ומסתכם במעל 40 מיליון שקל.
 • יומן בועז סטמבלר 2020

  יומן מנהל לשכת הפרסום הממשלתית (לפ"מ), בועז סטמבלר, לשנת 2020
 • התקשרויות לשכת הפרסום הממשלתית 2018-2020

  דוח התקשרויות לשכת הפרסום הממשלתית (לפ"מ) שנמסר בעקבות עתירת חופש מידע (11516-04-21 זומר נ' ברוורמן) וכולל את כל התקשרויות לפ"מ בתחום הפרסום מיום 1/1/2018 ועד ליום 31/12/2020....
 • עלויות מעבדת הקורונה של אונ' תל אביב

  מידע שהתקבל בעקבות עתירת חופש מידע (עת"מ 21434-07-21 : זומר נ' כהנוביץ ואח') בעניין פעילות מעבדת ומחקר הקורונה באונ' תל אביב. המידע כולל הערכת עלויות ראשונה שנמסרה (כ-200 אלף...
 • מערכת מחוו"ה לטיפול בבקשות חופש המידע

  נתוני מערכת מחוו"ה - מערכת ממוחשבת לניהול בקשות חופש מידע ברשות הציבורית, שפותחה ע"י היחידה הממשלתית לחופש המידע. המידע כולל נתונים על מועד הצטרפות הרשויות השונות למערכת, רשימת...
 • הנחיות נציבות אנשים עם מוגבלות בקשר לטיפול בבקשות נגד גופי ממשלה

  סדרה של הנחיות שלא פורסמו בניגוד לחוק, התוו וצמצמו מחלקת ייעוץ וחקיקה (יחד עם פרקליטות המדינה) את אופן הטיפול וסמכויות נציבות אנשים עם מוגבלות בכל הנוגע לטיפול בתלונות כנגד...
 • נתוני יישובים

  נתוני יישובים שפורסמו בטלגרם של משרד הבריאות. לצד הקבצים המקוריים, מצורפים גם קבצי וורד שהם עיבוד מכונה לקבצי היישובים. הסיבה שהפרסום נעשה בוורד ולא באקסל, היא שקבצי המקור נערכו...
 • המראות ונחיתות בנתב"ג מיום 1/1/20

  על רקע משבר הקורונה רשות שדות התעופה מסרה את רשימת הטיסות שהיו בנתב"ג מיום 1/1/20 ועד ליום 15/3/20.
 • יומן שלומית ווגמן 2019-2020

  יומנה של שלומית ווגמן מחודש מרץ 2019 עת מונתה למ"מ ראש הרשות להגנת הפרטיות ועד לחודש פברואר 2020 עת התבקש המידע. היומן כולל הבחנה בין פעילותה ברשות להגנת הפרטיות לבין פעילותה...
 • הודעות דוברות - כיבוי אש

  הודעות דוברות של הרשות הארצית לכבאות והצלה בעניין שרפות בשטחים פתוחים במהלך חודש מאי 2020
 • מכלול אשפוז - טלגרם משרד הבריאות

  ארכיון "מצגות" משרד הבריאות הנושאות כותרת "מכלול אשפוז" כפי שפורסמו בטלגרם של משרד הבריאות. המצגות כולות את המידע הבסיסי של מספר החולים, מצבם, תפוסה בבתי החולים וכדומה. החל...
 • נתוני מעצרים 2013-2020

  נתוני מעצרים מפורטים בחלוקה רבעונית לשנים 2013-2020. הנתונים כוללים פילוח לפי דת ולאום, סעיפי עבירה, סוגי המעצרים וסטטוס הגשת כתב אישום בסופו של הליך המעצר.
 • חולי קורונה לפי ישוב 27/3/20

  מידע על חולי קורונה לפי יישוב נכון ליום 27/3/20 בשעה 16:00 בנוסף, מצורף קובץ מעובד (google sheet) שכולל התאמה בין היישובים בקובץ משרד הבריאות לבין פרמטרים משלימים מקובץ יישובים...
 • נתוני מוות לא טבעי 2017-2020

  נתונים על מקרי מוות לא טבעי (בתוכם נכללים התאבדויות כמו גם טביעות בבריכה וככל הנראה גם מקרי רצח וכדומה) בשנים 2017-2020
ניתן גם לגשת אל רישום (registry) זה באמצעות API (ראו תיעוד API).