נמצאו 40 קבוצות מסמכים

ארגונים: גיא זומר תגיות: 2019

סינון תוצאות
 • תקצוב החלטת ממשלה 1933

  פירוט תקצוב משרדי הממשלה ויחידות הסמך לצורך פתיחת מאגרי המידע על פי החלטת ממשלה 1933 משנת 2016. התקצוב נפרס לאורך שנים 2017 עד 2021 ומסתכם במעל 40 מיליון שקל.
 • תקציב המדינה לשנים 2013-2019 לרבות יחידת החשבות

  קבצי אקסל שנתיים של תקציב המדינה בשנים 2013 עד 2019 ברמת תקנה, ובשיוך כל תקנה תקציבית ליחידת חשבות בכל אחת מהשנים. מידע זה נועד בין היתר לאפשר שיוך תקציבי למשרדי הממשלה השונים,...
 • התקשרויות לשכת הפרסום הממשלתית 2018-2020

  דוח התקשרויות לשכת הפרסום הממשלתית (לפ"מ) שנמסר בעקבות עתירת חופש מידע (11516-04-21 זומר נ' ברוורמן) וכולל את כל התקשרויות לפ"מ בתחום הפרסום מיום 1/1/2018 ועד ליום 31/12/2020....
 • יומן אבי חימי לתחילת 2019

  יומן ראש לשכת עו"ד, אבי חימי, לתחילת שנת 2019 כפי שנמסר במסגרת עתירת חופש מידע 1474-06-19 גיא זומר נ' אבי חימי ואח'.
 • רשימת עתירות חופש מידע בפרקליטות ירושלים

  מקבץ עתירות חופש מידע שנוהלו בפרקליטות מחוז ירושלים בשנת 2019 בפירוט לפי סכום ההוצאות שנפסקו, ארכות שהוגשו וזהות הפרקליט המטפל.
 • בדיקות מנופים 2016-2019

  מידע על רשימת הבדיקות שבוצעו למנופים (עגורנים) באתרי הבנייה בישראל בשנים 2016-2019. המידע התקבל לאחר שהממונה על חופש המידע לא טרחה להשיב לבקשת המידע, ולפיכך הוגשה עתירה עת"מ...
 • מערכת מחוו"ה לטיפול בבקשות חופש המידע

  נתוני מערכת מחוו"ה - מערכת ממוחשבת לניהול בקשות חופש מידע ברשות הציבורית, שפותחה ע"י היחידה הממשלתית לחופש המידע. המידע כולל נתונים על מועד הצטרפות הרשויות השונות למערכת, רשימת...
 • גבולות שמורות טבע וגנים לאומיים (17/3/19)

  מידע עדכני ליום 17.3.19 לכל תוכנית מקומית/מפורטת (שמורת טבע או גן לאומי) יש תקנון (הוראות תכנית) משלה, והמידע הגאוגרפי אינו ממצה את המידע שבתקנונים. לשם עיון בתקנונים יש...
 • העברת מידע בין גופים ציבוריים - הנהלת בתי המשפט

  מענה לבקשת מידע בעניין הוועדה להעברת מידע בין גופים ציבוריים בהנהלת בתי המשפט. התשובה כוללת את פרוטוקולי הוועדה להעברת מידע בין גופים ציבוריים על רקע בקשות להעברת מידע מהנהלת...
 • יומן שלומית ווגמן 2019-2020

  יומנה של שלומית ווגמן מחודש מרץ 2019 עת מונתה למ"מ ראש הרשות להגנת הפרטיות ועד לחודש פברואר 2020 עת התבקש המידע. היומן כולל הבחנה בין פעילותה ברשות להגנת הפרטיות לבין פעילותה...
 • הסרת תכנים ופרוטקול מינוי שהם

  רשימת הקישורים שביקשה הנהלת בתי המשפט להסיר מהרשת משנת 2015 ועד לשנת 2019 בצירוף הפעולות שנעשו להסרה וסטטוס הטיפול. בנוסף, פרוטוקול מינויו של אורי שהם לנציב תלונות הציבור על...
 • נתוני מעצרים 2013-2020

  נתוני מעצרים מפורטים בחלוקה רבעונית לשנים 2013-2020. הנתונים כוללים פילוח לפי דת ולאום, סעיפי עבירה, סוגי המעצרים וסטטוס הגשת כתב אישום בסופו של הליך המעצר.
 • נתוני מוות לא טבעי 2017-2020

  נתונים על מקרי מוות לא טבעי (בתוכם נכללים התאבדויות כמו גם טביעות בבריכה וככל הנראה גם מקרי רצח וכדומה) בשנים 2017-2020
 • דוח שנתי רשות המים והביוב לשנת 2017

  השלמות לדוח השנתי שפירסמה הרשות ובכלל זה מבנה הרשות, מאגרי מידע שבכוונת הרשות להנגיש בתקופה הקרובה ועוד.
 • רשימת כניסות עובדי הב"ה לתיקי גיא זומר

  רשימת כניסות שביצעו עובדי הנהלת בתי המשפט וגורמים מטעמם לתיקים של גיא זומר החל מיום 15/1/2019. יצוין כי הנהלת בתי המשפט הודתה בהליך משפטי כי פעלה בניגוד לחוק ולא ניהלה מנגנון...
 • יומן פרקליט המדינה לשנים 2018-2019

  יומן פרקליט המדינה, שי ניצן, לשנים 2018-2019 שפורסם ע"י משרד המשפטים באופן יזום באתר חופש המידע למקור https://foi.gov.il/he/node/8063
 • נתוני פטור מגיוס 1999-2019

  נתוני פטור מגיוס צבאי לשנים 1999-2019 מצה"ל בחתכים של המענה המקורי נמסר בקובץ PDF. למען הנוחות מצורף עיבוד (OCR) שנעשה לקובץ וורד המידע נשלח בתגובה לבקשת מידע של עידן ארץ...
 • הוצאות משפט וחיובים נגד הנהלת בתי המשפט בהליכים משפטיים

  רשימת תביעות נגד הנהלת בתי המשפט בשניםפ 2014-2020 בהם נפסקו הוצאות וחיובים נגד הנהלת בתי המשפט בבתי המשפט השונים בארץ
 • נתוני למ"ס על פטירות חודשי

  נתוני היסטורים של פטירות בישראל מאתר הלמ"ס. לצד הקבצים המקוריים, מצורפים גם קבצי אקסל שהם עיבוד מכונה לקבצי הלמ"ס שמפורסמים בפורמט PDF. כל קובץ מכיל מידע על מספר שנים ובנוסף, על...
 • התיקים החסויים בנט המשפט

  רשימת כל התיקים החסויים בנט המשפט משנת 2010 בפירוט לפי סוג התיק, מצב התיק, סכום שנתבע ובית המשפט שבו התנהל התיק.
ניתן גם לגשת אל רישום (registry) זה באמצעות API (ראו תיעוד API).