נמצאה קבוצת מסמכים אחת

פורמטים: XLSX DOC ישויות: שירות בתי הסוהר תגיות: 2018 כליאה 2014 אסירים

סינון תוצאות
ניתן גם לגשת אל רישום (registry) זה באמצעות API (ראו תיעוד API).