נמצאו 4 קבוצות מסמכים

ארגונים: האגודה לזכויות האזרח פורמטים: PDF תגיות: 2016 2018

סינון תוצאות
 • חופשות אסירים

  מידע על חופשות אסירים בשנים 2015-2018 בחלוקה לפי סוג האסיר. בנוסף, כולל המידע נתונים על מצבת האסירים בכל שנה שריצו לפחות רבע ממאסרם (מועד תחילת הזכאות לצאת לחופשה). לסיום מידע...
 • עבירות על איסור הפלייה

  מידע על תיקים שנפתחו בעבירות לפי חוק איסור הפלייה בשנים 2015-2018
 • הליכי משמעת נגד שוטרים

  מידע בדבר הגשת כתבי אישום בבית הדין למשמעת של משטרת ישראל בעבירות של ישמוש בכח במהלך השנים 2015-2018
 • תיקי מח"ש בעניין שימוש באקדח טייזר

  נתונים מפורטים על פתיחת תיקים במח"ש בגין שימוש בטייזר במהלך השנים 2014-2018. יש לשים בל כי המידע בדבר שנת 2018 אינו שלם, וכי מדובר בשתי בקשות נפרדות שהוגשו זו אחר זו. הנתונים...
ניתן גם לגשת אל רישום (registry) זה באמצעות API (ראו תיעוד API).