נמצאו 2 קבוצות מסמכים

ישויות: מועצה מקומית בועיינה נוג'ידאת תגיות: תקציב מתוכנן תקציב ביצוע רשויות מקומיות

סינון תוצאות
ניתן גם לגשת אל רישום (registry) זה באמצעות API (ראו תיעוד API).