נמצאו 2 קבוצות מסמכים

ארגונים: קואליציית השקיפות ישויות: מועצה מקומית בועיינה נוג'ידאת תגיות: תקציב מתוכנן תקציב ביצוע

סינון תוצאות
ניתן גם לגשת אל רישום (registry) זה באמצעות API (ראו תיעוד API).