נמצאה קבוצת מסמכים אחת

רשויות: המדפיס הממשלתי תגיות: תקציב

סינון תוצאות
  • הזמנות המדפיס הממשלתי

    תשובה לבקשת מידע של עמותת הצלחה בדבר תקציב והמבנה הארגוני המדפיס הממשלתי כמו גם פירוט ההזמנות שבוצעו מהמדפיס הממשלתי על ידי רשויות המדינה. אייטם בעניין פורסם בדה מרקר...
ניתן גם לגשת אל רישום (registry) זה באמצעות API (ראו תיעוד API).