נמצאה קבוצת מסמכים אחת

ישויות: תמר פריאנטה תגיות: רשמת רשם המקרקעין מחוז תל אביב עמותת הצלחה הסדר למניעת ניגוד עניינים משרד המשפטים

סינון תוצאות
ניתן גם לגשת אל רישום (registry) זה באמצעות API (ראו תיעוד API).