נמצאה קבוצת מסמכים אחת

ישויות: תמר פריאנטה תמר שטיינר תגיות: רשמת רשם המקרקעין מחוז תל אביב הסדר למניעת ניגוד עניינים עמותת הצלחה ניגוד עניינים רשמת

סינון תוצאות
ניתן גם לגשת אל רישום (registry) זה באמצעות API (ראו תיעוד API).