נמצאו 2 קבוצות מסמכים

ישויות: תמר פריאנטה תגיות: עמותת הצלחה הסדר למניעת ניגוד עניינים אגף רישום והסדר מקרקעין משרד המשפטים

סינון תוצאות
ניתן גם לגשת אל רישום (registry) זה באמצעות API (ראו תיעוד API).