נמצאה קבוצת מסמכים אחת

ישויות: תמר פריאנטה תגיות: ניגוד עניינים רשמת רשם המקרקעין מחוז תל אביב אגף רישום והסדר מקרקעין מחוז תל אביב

סינון תוצאות
ניתן גם לגשת אל רישום (registry) זה באמצעות API (ראו תיעוד API).