נמצאה קבוצת מסמכים אחת

ישויות: תמר פריאנטה תגיות: ניגוד עניינים משרד המשפטים רשמת רשם המקרקעין מחוז תל אביב אגף רישום והסדר מקרקעין מחוז תל אביב

סינון תוצאות
ניתן גם לגשת אל רישום (registry) זה באמצעות API (ראו תיעוד API).