נמצאה קבוצת מסמכים אחת

פורמטים: XLSX ישויות: משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים תגיות: משרד הרווחה והשירותים החברתיים 2018 התקשרויות רגישות

סינון תוצאות
ניתן גם לגשת אל רישום (registry) זה באמצעות API (ראו תיעוד API).