נמצאו 2 קבוצות מסמכים

ישויות: תמר פריאנטה תגיות: משרד המשפטים הסדר למניעת ניגוד עניינים עמותת הצלחה ניגוד עניינים אגף רישום והסדר מקרקעין

סינון תוצאות
ניתן גם לגשת אל רישום (registry) זה באמצעות API (ראו תיעוד API).