נמצאה קבוצת מסמכים אחת

ישויות: תמר פריאנטה תגיות: משרד המשפטים הסדר למניעת ניגוד עניינים ניגוד עניינים תמר שטיינר אגף רישום והסדר מקרקעין רשמת

סינון תוצאות
ניתן גם לגשת אל רישום (registry) זה באמצעות API (ראו תיעוד API).