נמצאה קבוצת מסמכים אחת

ישויות: משרד הפנים משרד העלייה והקליטה משרד ירושלים ומורשת משרד הבינוי והשיכון תגיות: משרד הבינוי והשיכון הכנסת

סינון תוצאות
ניתן גם לגשת אל רישום (registry) זה באמצעות API (ראו תיעוד API).