נמצאה קבוצת מסמכים אחת

ישויות: משרד הבינוי והשיכון משרד ירושלים ומורשת משרד העלייה והקליטה תגיות: משרד הבינוי והשיכון וועדות ציבוריות

סינון תוצאות
ניתן גם לגשת אל רישום (registry) זה באמצעות API (ראו תיעוד API).