נמצאה קבוצת מסמכים אחת

פורמטים: XLSX ישויות: משרד האנרגיה משרד העלייה והקליטה המשרד לנושאים אסטרטגיים והסברה משרד הבינוי והשיכון תגיות: משרד הבינוי והשיכון ייצוג הולם

סינון תוצאות
ניתן גם לגשת אל רישום (registry) זה באמצעות API (ראו תיעוד API).