נמצאה קבוצת מסמכים אחת

פורמטים: XLSX DOCX ישויות: משרד האנרגיה משרד התקשורת משרד העלייה והקליטה משרד הבינוי והשיכון תגיות: משרד הבינוי והשיכון

סינון תוצאות
ניתן גם לגשת אל רישום (registry) זה באמצעות API (ראו תיעוד API).