נמצאה קבוצת מסמכים אחת

ישויות: משרד ראש הממשלה מיכאל אורן תגיות: מייקל אורן סגן שר 2016

סינון תוצאות
ניתן גם לגשת אל רישום (registry) זה באמצעות API (ראו תיעוד API).