נמצאה קבוצת מסמכים אחת

ישויות: משרד הכלכלה תגיות: מועצת הרשות הלאומית לחדשנות התנועה לחופש המידע הסדר למניעת ניגוד עניינים

סינון תוצאות
ניתן גם לגשת אל רישום (registry) זה באמצעות API (ראו תיעוד API).