נמצאה קבוצת מסמכים אחת

ישויות: ניר אוגולניק משרד התקשורת תגיות: יועץ השר ניגוד עניינים הסדר למניעת ניגוד עניינים

סינון תוצאות
ניתן גם לגשת אל רישום (registry) זה באמצעות API (ראו תיעוד API).