נמצאה קבוצת מסמכים אחת

ישויות: משרד ראש הממשלה תגיות: יאיר פרנק רשות התקשוב הממשלתית יומן

סינון תוצאות
ניתן גם לגשת אל רישום (registry) זה באמצעות API (ראו תיעוד API).