נמצאה קבוצת מסמכים אחת

ישויות: משרד החוץ תגיות: ועדת שקיפות איטליה שגריר עופר זקס משרד החוץ ניגוד עניינים

סינון תוצאות
ניתן גם לגשת אל רישום (registry) זה באמצעות API (ראו תיעוד API).