נמצאה קבוצת מסמכים אחת

פורמטים: DOCX ישויות: משרד הבינוי והשיכון משרד ירושלים ומורשת משרד העלייה והקליטה תגיות: ועדה משרדית

סינון תוצאות
ניתן גם לגשת אל רישום (registry) זה באמצעות API (ראו תיעוד API).