נמצאה קבוצת מסמכים אחת

פורמטים: DOCX רשויות: המשרד לנושאים אסטרטגיים והסברה תגיות: התקשרויות רגישות 2018 תקציביזם

סינון תוצאות
ניתן גם לגשת אל רישום (registry) זה באמצעות API (ראו תיעוד API).