נמצאה קבוצת מסמכים אחת

פורמטים: XLSX תגיות: התנועה לחופש המידע 2018 התקשרויות רגישות משרד הרווחה והשירותים החברתיים

סינון תוצאות
ניתן גם לגשת אל רישום (registry) זה באמצעות API (ראו תיעוד API).