נמצאה קבוצת מסמכים אחת

פורמטים: XLSX ישויות: המשרד לביטחון הפנים תגיות: התנועה לחופש המידע תקציביזם 2017 2016 המשרד לביטחון הפנים

סינון תוצאות
ניתן גם לגשת אל רישום (registry) זה באמצעות API (ראו תיעוד API).