נמצאה קבוצת מסמכים אחת

פורמטים: PDF ישויות: משרד הכלכלה תגיות: התנועה לחופש המידע תקציביזם 2016 התקשרויות רגישות 2015 דוח התקשרויות משרד הכלכלה

סינון תוצאות
ניתן גם לגשת אל רישום (registry) זה באמצעות API (ראו תיעוד API).