נמצאה קבוצת מסמכים אחת

פורמטים: PDF תגיות: התנועה לחופש המידע ראש מטה לשכת המנכל הסדר למניעת ניגוד עניינים ניגוד עניינים המשרד לאזרחים ותיקים

סינון תוצאות
ניתן גם לגשת אל רישום (registry) זה באמצעות API (ראו תיעוד API).