נמצאה קבוצת מסמכים אחת

פורמטים: XLSX תגיות: התנועה לחופש המידע משרד הרווחה והשירותים החברתיים 2018 התקשרויות רגישות

סינון תוצאות
ניתן גם לגשת אל רישום (registry) זה באמצעות API (ראו תיעוד API).