נמצאה קבוצת מסמכים אחת

ישויות: אסתר אברג תגיות: התנועה לחופש המידע משרד האוצר הסדר למניעת ניגוד עניינים

סינון תוצאות
ניתן גם לגשת אל רישום (registry) זה באמצעות API (ראו תיעוד API).