נמצאה קבוצת מסמכים אחת

ישויות: יחידת סמך: המרכז למיפוי ישראל פורמטים: DOCX תגיות: התנועה לחופש המידע

סינון תוצאות
ניתן גם לגשת אל רישום (registry) זה באמצעות API (ראו תיעוד API).