נמצאה קבוצת מסמכים אחת

ישויות: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (למ"ס) פורמטים: DOCX תגיות: התנועה לחופש המידע

סינון תוצאות
ניתן גם לגשת אל רישום (registry) זה באמצעות API (ראו תיעוד API).