נמצאו 3 קבוצות מסמכים

ישויות: המשרד לביטחון הפנים תגיות: התנועה לחופש המידע דוח התקשרויות

סינון תוצאות
ניתן גם לגשת אל רישום (registry) זה באמצעות API (ראו תיעוד API).