נמצאו 10 קבוצות מסמכים

רשויות: משרד הבינוי והשיכון תגיות: התנועה לחופש המידע הסדר למניעת ניגוד עניינים

סינון תוצאות
ניתן גם לגשת אל רישום (registry) זה באמצעות API (ראו תיעוד API).