נמצאו 16 קבוצות מסמכים

רשויות: המשרד לשוויון חברתי (אזרחים ותיקים) תגיות: התנועה לחופש המידע הסדר למניעת ניגוד עניינים

סינון תוצאות
ניתן גם לגשת אל רישום (registry) זה באמצעות API (ראו תיעוד API).